Polsko-Niemiecka Informacja Prawna
KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznieZasiłek dla bezrobotnychZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Proces z pracodawcąPROCES Z PRACODAWCĄ Obowiązek podatkowyOBOWIĄZEK PODATKOWY OdszkodowaniaODSZKODOWANIA Ubezpieczenie społeczneUBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DomZAMELDOWANIE
W NIEMCZECH
Zasiłek na dzieciZASIŁEK NA DZIECI PrawoPRAWO EmeryturaEMERYTURA Dodatek mieszkaniowyDODATEK MIESZKANIOWY